De Vereniging

Welkom bij de Blue Mountain Cougars, de ijshockeyvereniging voor iedereen!

Eindelijk een IJshockeyvereniging bij jou in de buurt!

In september 2006 startte Scholengemeenschap Tabor met haar inmiddels veel geprezen Tabor Sportscholen. Een van deze sportscholen is de ijshockeyschool, waaraan alleen leerlingen van Tabor kunnen deelnemen. Door nogal wat publiciteit over de sportscholen kreeg Tabor honderden telefoontjes van niet-leerlingen die ook graag wilden ijshockeyen. Omdat de Tabor ijshockeyschool exclusief is voor Tabor leerlingen, moest Tabor deze mensen teleurstellen. In samenspraak met de exploitant van de ijsbaan ontstond het idee om naast de ijshockeyschool ook een ijshockeyvereniging op te richten voor iedereen.

De oprichting en locatie

Op initiatief van de onder Scholengemeenschap Tabor functionerende Stichting Tabor Sportscholen, zijn in de maanden september 2006 t/m november 2006 alle voorbereidingen getroffen om te komen tot de oprichting van een IJshockeyvereniging op de nieuwe Hoornse ijsbaan ‘De Westfries’. De statuten zijn opgesteld naar voorbeeld van de Nederlandse IJshockey Bond, evenals het Huishoudelijk Reglement.

De naam

Er is gekozen voor ‘Blue Mountain Cougars’ als naam, omdat de ‘thuishaven’ van de vereniging gelegen is op de Blauwe Berg in Hoorn. Cougars, ofwel poema’s komen voor in de bergen van Noord Amerika en Canada. In de ijshockeysport is het niet ongebruikelijk een naam van een dier te verbinden aan de clubnaam. Welkom bij de Blue Mountain Cougars, de ijshockeyvereniging voor iedereen!

De trainingen

Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met de exploitant van de ijsbaan om op twee dagen per week trainingstijden te reserveren, nl. op de maandag en donderdag van 19:00 uur tot 22.15 uur. Afhankelijk van de leeftijdcategorieën van de (aanstaande) leden, zullen de trainingstijden worden ingedeeld. De trainingen worden georganiseerd en verzorgd op de maandag door Jeroen Klappe en op donderdag door de gerenommeerde pro’s Randy Taylor en Pete Stiel. Zij zorgen tevens voor de ijshockeytechnische aspecten van de vereniging.

De benodigde uitrusting en materialen

Stichting Tabor Sportscholen beschikt over voldoende uitrustingen, die tegen een huurvergoeding beschikbaar zijn voor leden van de ijshockeyvereniging t.b.v. trainingen en eventuele oefenwedstrijden. Voor een introductie les kan de uitrusting geleend worden. Het eerste jaar dat men lid is kan men een uitrusting huren. Blijft men lid na dit jaar dan wordt men geacht een eigen uitrusting aan te schaffen. Helaas beschikt de vereniging niet over schaatsen. Deze zijn te huur bij de schaatsverhuur op de ijsbaan.

Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Monique Portegijs, Jeroen Koopmeiners, John de Bruin, Jeroen Klappe en Roy Ronda.


Aanmelden

Aanmelden om lid te worden van de vereniging kan alleen door een volledig ingevuld inschrijfformulier aan de ledenadministratie te zenden. Voor minderjarige leden is de handtekening van één van de ouders/verzorgers vereist. Een inschrijfformulier kunt u opvragen via mailadres: jeroen.klappe@Hotmail.com

Acceptatie van een nieuw lid geschiedt pas nadat de secretaris alle gegevens heeft ontvangen en de verschuldigde lidmaatschapgelden zijn bijgeschreven op de rekening van de vereniging. Een lidmaatschap gaat pas in op de dag dat het lid daartoe schriftelijk door de secretaris is geïnformeerd.

Geschiedenis

Een stukje geschiedenis …

In het voorjaar van 2006 bracht ik met enige regelmaat een bezoek aan Corine Persijn – de projectleider van Optisport – die de bouw en de aanleg van “De Westfries” onder haar hoede had. In die hete zomer van 2006 heb ik me keer op keer vermaakt met de gedachte dat we hier een paar maanden later zouden kunnen schaatsen. Ik had er ooit wel eens van gedroomd; ”Een kunstijsbaan in Hoorn. . .” maar eigenlijk had ik nauwelijks hoop dat die droom ooit realiteit kon worden. Hoe ánders was dat nu…?

Tijdens de keren dat ik met Corine overleg had, bespraken we de mogelijkheid om leerlingen van Scholengemeenschap Tabor waaraan ik verbonden ben, de kans te geven om op een voordelige manier recreatief te schaatsen, maar ook de gelegenheid te geven om écht te leren schaatsen. Van échte schaatsinstructeurs. Corine begreep niet alleen waar ik op aanstuurde, maar ze werkte ook op een fantastische manier mee! En ze dácht mee.
Zij was het die opperde, dat het heel goed mogelijk zou zijn om ook ijshockey te gaan spelen en om kunstrijden te introduceren. Er was immers een baan. . .

Van ijshockey had ik geen verstand. Ik ben veertig jaar geleden ooit eens naar een echte wedstrijd geweest, toen een dienstmaatje van me met zijn HIJS Hockey-team in Amsterdam moest spelen, maar dat was – op wat TV-wedstrijden na – dan ook alles wat ik wist van ijshockey.

We gingen dus gezamenlijk op zoek naar iemand die ons – als school – zou kunnen helpen en we vonden Randy Taylor, een heerlijke, enthousiaste Canadese ex-professional die in Hoorn woont. Met hem heb ik uren overlegd en uiteindelijk besloten we om met de Tabor IJshockeyschool te starten. De school schafte de materialen aan en Randy zou de trainingen verzorgen.

Wat we verwachtten, gebeurde: IJshockey bleek “cool” te zijn en tot mijn grote vreugde bleken ook meisjes zeer geïnteresseerd! Ik heb echt staan tintelen van plezier toen ik deze groepen ijshockeyers “met alles erop en eraan” op het ijs bezig zag. Wat een heerlijke stoere sport!

En dan komt van het een, het ander.
Corine opperde rond de opening van de baan in september, dat het wel leuk zou kunnen zijn om ook een heuse IJshockeyvereniging op te richten in Hoorn. Dat besprak ik met Randy en met onze markering- en reclame adviseur Rob van de Pasch .
En opeens bleek Hoorn naast Randy nóg een Canadese ex-professional te bezitten: Pete Stiel én bovendien een top-official van de Nederlandes IJshockey Bond, de van oorspong Zuid-Afrikaan: Guus Sijmons.

Deze groep overlegde een aantal keren voordat het besluit werd genomen om daadwerkelijk een IJshockeyvereniging te starten in Hoorn en zij waren beschikbaar voor een eerste bestuur. Ondanks het gebrek aan specifieke kennis van ijshockey bij verschillende van de bestuursleden, nam deze initiatiefgroep het voortouw. In een later stadium – als basis gelegd is – zullen zij plaats maken voor bestuursleden die écht uit de vereniging voortkomen.

Om goed geïnformeerd te raken over de ins en outs van ijshockey, nam ik contact op met de directeur van de NIJB, Henk Hille. Van hem kreeg ik alle support en in een eerste bezoek liet hij blijken onder de indruk te zijn van de gezellige accommodatie, van de prachtige nieuwe ijshockeymaterialen van Tabor en met name van de nette en efficiënte manier van opslag. Via hem ontving ik voorbeeld-statuten en zo kon het gebeuren dat de initiatiefgroep met Corine, Randy, Pete, Guus, Rob en ikzelf op 7 november 2006 het besluit namen; we gaan naar de notaris en we richten de club op. We hebben ruimschoots stilgestaan bij de naam. Van meet af aan was duidelijk dat ‘Blue Mountain’ daarin diende terug te keren. De ijsbaan staat immers op De Blauwe Berg…Allerhande toevoegingen deden de ronde; Blue Mountain Condors ( deze naam viel af omdat een condor zo’n ontzettend lelijk vogel is, dat je er geen fatsoenlijk logo van kunt maken…) , Blue Mountain Hunters, Blue Mountain Bears … maar uiteindelijk kregen de Canadezen de handen op elkaar voor de Blue Mountain Cougars en ze legden ons omstandig uit wat voor soort dieren dat eigenlijk waren. Een soort poema, maar dan weer een beetje anders en alleen te vinden in de hoge bergen van Canada en Amerika. The Blue Mountain Cougars werd het dus en vanwege de connecties met Tabor werd direct besloten om de ijshockeyers van school de Tabor Cougars te noemen.
Op 30 november 2006 passeerde de akte bij de notaris en de oprichting was een feit.

Rob van de Pasch had inmiddels gezorgd voor een logo, voor een folder en voor posters om de open avonden aan te kondigen. De medewerking van de lokale pers was minimaal, maar toch lukte het om enige tientallen belangstellenden te informeren over het bestaan van de club. En begin december startte Randy met de eerste trainingen. Tegen een geringe vergoeding konden de leden van de vereniging gebruik maken van de materialen die Tabor in bezit had en zo groeide langzaam maar zeker het enthousiasme.

Nu ik dit schrijf ( februari 2007 ) zijn enige tientallen ijshockeyers wekelijks in de weer om zich verder te bekwamen. Er staat zelfs een wedstrijd gepland tegen een club uit Leiden.
Verder werd bekend dat de ijshockeybaan tot eind juni open blijft en dat betekent dat de mogelijkheid om te blijven trainen geboden kan worden. In de loop van het voorjaar en in september staat een ledenwerfactie op het programma om te proberen de Cougars wat meer body te geven. En als het even meezit, starten we in het nieuwe seizoen officieel in de NIJB-competitie.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de verdere organisatie, want voor ijshockey heb je veel mensen nodig die de zaken regelen… Het enthousiasme is er volop en ik ben ervan overtuigd dat de Blue Mountain Cougars zal uitgroeien tot een bloeiende ijshockeyereniging! We zullen er graag ons best voor doen!

Aldus Wiebe Zoethout
1e Voorzitter en mede oprichter  Blue Mountain Cougars

Bestuursfuncties

 

Bestuur
Voorzitter Monique Beukema-Portegijs
 Vice-voorzitter  Jeroen Klappe
Secretariaat Monique Beukema-Portegijs
Penningmeester John de Bruin
Ledenadministratie Monique Beukema-Portegijs
Bestuurslid Senioren Jeroen Klappe
Wedstrijdsecretariaat Monique Beukema-Portegijs
PR & Sponsering Roy Ronda
Bestuurslid Junioren Jeroen Koopmeiners
COMMISSIES
Technische Commissie Randy Taylor / Pete Stiel/Jeroen Klappe
Scheidsrechtersopleidingen & coordinator Stan van der Zee

Contributie

 

Het seizoen 2017-2018 loopt van 2 oktober 2017 tot ergens in maart 2018 (Exacte data nog niet bekend). Voor deelname aan zomertraining (ijstraining) wordt een aparte bijdrage gevraagd.

Voor het lidmaatschap van de vereniging zijn de volgende lidmaatschapsgelden van kracht:

Geboren in:
2006 of later € 352,00
2004 en 2005 € 440,00
2002 en 2003 € 499,00
2000 en 2001 € 557,00
1998 en 1999 € 586,00
1997 of eerder € 645,00
Huur ijshockeymateriaal (geen schaatsen) € 100,00
Inschrijfgeld nieuw lid(Eenmalig) € 50,00

* Prijzen zijn vastgesteld voor Seizoen 2017-2018 * In de huurprijs van het ijshockeymateriaalzit ook een gedeelte borg. * Er is geen gereduceerd tarief voor leden die 1x per week willen trainen of niet willen deelnemen aan wedstrijden. * Familiekorting: Als een familie 3 leden heeft, dan krijgt het jongste lid 10% korting op de contributie.

In de contributie zijn niet inbegrepen de kosten die voortvloeien uit de aansluiting bij de Nederlandse IJshockey Bond en eventuele andere externe kosten.

Indien gewenst kan de contributie in termijnen betaald worden middels een automatische incassoopdracht. De termijnbedragen zijn telkens €150,00 of het restant. Je komt alleen in aanmerking voor automatische incasso als je contact op neemt met de ledenadministratie.

Voor het huren van een uitrusting dient men contact op te nemen met Pete Stiel

Voor het vaststellen van de contributie wordt gekeken naar het geboorte jaar en niet naar de geboortedatum. De peildatum is derhalve 1 januari.