Contributie

De lidmaatschapgelden

Het seizoen 2016-2017 loopt van 2 oktober 2017 tot ergens in maart 2018 (Exacte data nog niet bekend). Voor deelname aan zomertraining (ijstraining) wordt een aparte bijdrage gevraagd.

Voor het lidmaatschap van de vereniging zijn de volgende lidmaatschapsgelden van kracht:

Geboren in:
2006 of later € 352,00
2004 en 2005 € 440,00
2002 en 2003 € 499,00
2000 en 2001 € 557,00
1998 en 1999 € 586,00
1997 of eerder € 645,00
Huur ijshockeymateriaal (geen schaatsen) € 100,00
Inschrijfgeld nieuw lid(Eenmalig) € 50,00

* Prijzen zijn vastgesteld voor Seizoen 2017-2018* In de huurprijs van het ijshockeymateriaalzit ook een gedeelte borg. * Er is geen gereduceerd tarief voor leden die 1x per week willen trainen of niet willen deelnemen aan wedstrijden. * Familiekorting: Als een familie 3 leden heeft, dan krijgt het jongste lid 10% korting op de contributie.

In de contributie zijn niet inbegrepen de kosten die voortvloeien uit de aansluiting bij de Nederlandse IJshockey Bond en eventuele andere externe kosten.

Indien gewenst kan de contributie in termijnen betaald worden middels een automatische incassoopdracht. De termijnbedragen zijn telkens €150,00 of het restant. Je komt alleen in aanmerking voor automatische incasso als je contact op neemt met de ledenadministratie.

Voor het huren van een uitrusting dient men contact op te nemen met Pete Stiel

Voor het vaststellen van de contributie wordt gekeken naar het geboorte jaar en niet naar de geboortedatum. De peildatum is derhalve 1 januari.