Regel en Voorschriften

Uiteraard gelden er binnen de vereniging regels. Deze regels zijn te vinden in ons huishoudelijk reglement. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het huishoudelijk reglement.
Mochten er vragen zijn over het huishoudelijk regelement neem dan contact op met de vereniging.

huishoudelijk reglement