Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Kunstijsbaan De Westfries valt momenteel (nog) niet onder deze categorie, maar we willen graag de huidige regels omtrent verantwoord sporten zoals omschreven door NOC*NSF kenbaar maken.

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Met dit protocol willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Ga voor meer informatie naar : nocnsf.nl/sportprotocol

Noot: mogelijk worden er nog aanpassingen gedaan in dit document. Via de link hierboven vind je altijd de meest actuele versie (laatste update 30 april)

POSTERS_VEILIG-SPORTEN