Versoepeling maatregelen voor de sport

Per 1 juli wordt er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten, zo ook voor het IJshockey.

Specifiek voor sport heeft Rijksoverheid een pagina voor Veelgestelde Vragen opgesteld (FAQ). De algemene regel is: dat iedereen 1,5 meter afstand houdt, behalve tijdens het sporten. Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen is om de Hygiënerichtlijnen te volgen van het RIVM.

BMC start 6 juli met de zomertraining voor zowel de Junioren als de Senioren

De volgende regels zijn van kracht:

 • heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen in de volgende situaties: vóór en de training, maar ook tijdens de training bij rustmomenten en in de kleedkamer. De enige uitzondering waarbij de 1,5-meter-regel mag worden losgelaten is ‘tijdens de training‘;
 • bij de training mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden;
 • houd er als sporter rekening mee dat wanneer de training klaar je meetelt als publiek en 1,5 meter afstand dan moet aanhouden;
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 • draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan;
 • tijdens de training is een corona-coördinator aanwezig, herkenbaar aan een geel hesje. Volg ten alle tijden aanwijzingen op van de corona-coördinator.

Voor ouders/verzorgers en toeschouwers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

 • nogmaals voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • heb je klachten als ouder/verzorger? Blijf thuis en laat je testen;
 • Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht;
 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • houd bij 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand op en in de sportlocatie, de tribune, in de kantine etc;
 • voor binnen geldt een max. van 100 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck EN voor meer dan 100 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie) en gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne en ventilatie voorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;
 • voor buiten geldt een max. van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck EN voor meer dan 250 toeschouwers geldt voor iedereen een reservering (registratie) en gezondheidscheck. Zorg hierin ook voor het voldoen aan hygiëne en ventilatie voorschriften en dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • voor aanvang van de sportactiviteit kan er voor een gezondheidscheck een aantal vragen over uw kind worden gesteld, zie hier een overzicht van de vragen;
 • geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan;
 • draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden.

DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE DAGEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS VAN AANWIJZINGSBRIEF RIJKSOVERHEID EN DE DAARUIT VOLGENDE NOODVERORDENINGEN).

Ga voor meer informatie naar : nocnsf.nl/sportprotocol

poster-richtlijnen-sportaccommodatiehr