Scheidsrechtershoek

Belangrijke regelements wijzigingen seizoen 2014/2015

– Het neutrale vak is aan beide zijden 1,5 meter kleiner geworden waardoor beide aanvals- cq verdedigingsvakken vergroot zijn,
– De ARHL wordt nu vijfde divisie genoemd,
– Er zijn een aantal nieuwe/aangepaste straffen zoals:
–  Biting = het bijten van de tegenstander!! Matchpenalty!
–  Diving of Embellishment (Schwalbe of met luid misbaar een overtreding faken) 2 minuten
–  Engaging with spectator. (aanvallen van een toeschouwer) Matchpenalty
– Incorrect access penaltybench 2 minuten
–  Injured player refuses to leave the ice  2 minuten
–  leaving penaltybench premature 2 minuten of 2 + Gamemisconduct
–  pulling hair /helmet  2 min of 5 + gamemisconduct
–  Refuse to start play 2 minuten benchminor
–  Slew footing ( tegenstander van achteren onderuit trappen/laten struikelen) Matchpenalty
–  Taunting (tegenstander bespotten of gewonde speler uitlachen)misconduct
–  Teamofficial entering ice, Gamemisconduct
–  Unsportsmanlike conduct (bv doorrijden op goalie, sneeuwdouche goalie, etc)  2 minuten, benchminor, misconduct, gamemisconduct en/of matchpenalty
– Een goalie mag NIET zijn gebroken stick bij de bench wisselen, dit moet door een speler gedaan worden!!!!!!! De goalie mag ook niet   meer met een gebroken stick doorspelen.
– Een bodycheck heet nu Illegal Hit.
Met dank aan onze scheidsrechter coördinator Stan van der Zee

Lokale Supervisor

Functieomschrijving:

Heeft met goed gevolg de NIJB opleiding Supervisor gevolgd en is lokaal actief. Tot zijn taken behoren:

 • Begeleiding en bescherming clubscheidsrechters.
 • Advisering bij mogelijke promotie.
 • Contactpersoon naar scheidsrechterscommissie en NIJB.
 • Mag door de scheidsrechter geraadpleegd worden m.b.t. spelregels en spelregelinterpretaties.
 • Probeert de kwaliteit van de scheidsrechters en linesmen te verhogen.
 • Probeert alle scheidsrechters consequent en op een zelfde lijn wedstrijden te laten leiden.
 • Probeert uniformiteit m.b.t. spelregelinterpretaties en de toepassing daarvan te bewaken c.q. te bevorderen.
 • Evalueert objectief de wedstrijd met de scheidsrechters en linesmen teneinde hun niveau te verbeteren.
 • Inhoudelijk verzorgen van cursussen voor lokale opleidingen zoals clubscheidsrechter, nieuwe scheidsrechter, bijscholingen lokale scheidsrechters en informatievoorziening voor spelers, coaches, teamleiders, enz. Van de lokale vereniging.
 • Beoordelen clubscheidsrechters.
 • Adviseren scheidsrechtercommissie m.b.t. promotie/degradatie lokale scheidsrechters.
 • Werven scheidsrechters in navolging van het door de Lokale Scheidsrechtercommissie opgesteld plan.
 • Schrijven van rapporten / feedback voor clubscheidsrechters.
 • Zitting in toernooicommissies bij door de vereniging georganiseerde toernooie

Scheidsrechterscoördinator

Functieomschrijving:

Deze persoon is verantwoordelijk voor:

 • Onderhouden van contact met de supervisoren met de wedstrijdaanwijzer van de NIJB.
 • Organiseren en uitvoeren van lokale bijeenkomsten en cursussen.
 • Het onderhouden van contact met het bestuur.
 • Het verzorgen van communicatie naar de club.
 • Het toewijzen van scheidsrechters aan wedstrijden.
 • Organisatie en beheer clubscheidsrechters.
 • Plannen lokale cursussen.
 • Scheidsrechters als een vaste en noodzakelijke waarde binnen een club plaatsen.
 • Verhogen van Fairplay & Respect.
 • Groei, behoud en doorstroom van het lokale scheidsrechterskorps.
 • Verhogen van de animo onder scheidsrechters.
 • Teambuilding.

Clubscheidsrechter

Bij reglement van de NIJB is vastgelegd dát en op welke niveaus clubscheidsrechters moeten en mogen worden ingezet:

 • Mini’s: 1 clubscheidsrechter.
 • Welpen: 1 of 2 clubscheidsrechter(s).
 • U12 en U14: 2 clubscheidsrechters en eventueel 1 buddy.
 • U17: 1 clubscheidsrechter die voorafgaand aan het seizoen als U17 scheidsrechter is aangemeld bij de NIJB én 1 NIJB-scheidsrechter.
 • U21: 1 NIJB-hoofdscheidsrechter en 2 NIJB-linesman.
 • Recreanten: 2 clubscheidsrechters.

 

Profiel:

 • Minimaal U14 leeftijd, geen maximum!
 • Moet over een goede schaatsvaardigheid beschikken zonder afhankelijk te zijn van een stick.
 • Goede fysieke en mentale conditie.
 • Kennis van spelregels en scheidsrechterprocedures of wil deze eigen te maken (motivatie).
 • Sportieve en collegiale instelling.
 • Communicatieve vaardigheden.
 • Bestand tegen kritiek.
 • Om kunnen gaan met kritiek.
 • Ervaring met de sport als speler is een pre.
 • Plezier in de sport en het leren van nieuwe vaardigheden.
 • Respect voor elkaar.
 • Houding / uitstraling.

Het spreekt vanzelf dat vooral leergierigheid en de wil nieuwe dingen te leren heel belangrijk is, de vaardigheden die een scheidsrechter moet hebben, kunnen dan beter en sneller ontwikkeld worden.

 

Uitrusting:

 • Benodigde eigenuitrusting:
  • IJshockeyschaatsen met neutrale veters.
  • Beenkappen.
  • Tok.
  • Zwarte trainingsbroek (liefst met zakken).
  • Eigen fluit.
  • Handschoenen indien wedstrijden buiten gefloten worden bij strenge vorst.
 • Leen uitrusting bij wedstrijd.
  • Helm met vizier.
  • Scheidsrechtershirt.
  • Bij hogere wedstrijden is bescherming in de vorm van een binnenbroek aanwezig en indien gewenst elleboogbeschermers (klein formaat).

 

Begeleiding:

 • Maandelijkse training / theorieles
 • Individuele les bij instappen gedurende het seizoen
 • Voorafgaand aan eerste wedstrijd is altijd een gesprek van 45 minuten waarin de basis vaardigheden nogmaals worden doorgenomen
 • Tijdens de eerste 3 wedstrijden is altijd een supervisor.
 • De wedstrijd wordt in eventueel in de pauzes en zeker na afloop besproken

 

Vergoeding:

 • De wedstrijdvergoeding is gedeeltelijk vastgesteld door de NIJB. Dit is voor de jeugdcompetities, met uitzondering van de Jeugd Recreanten. De vergoeding voor de Jeugd- en Senior Recreanten is vastgesteld door het bestuur van de Blue Mountain Cougars.

Scheidsrechter U21 divisie                    € 25,=

Linesman U21 divisie                            € 15,=

Scheidsrechter U17 divisie                    € 20,=

Scheidsrechter U14 divisie                    € 15,=

Scheidsrechter U12 divisie                    € 10,=

Scheidsrechter Recreanten                   € 15,=

Spelregels Mini/Welpen

Opzet toernooitjes welpen en mini’s
Bij welpen en mini’s worden toernooitjes gespeeld waaraan drie clubs deelnemen. Tijdens deze toernooitjes worden bij zowel welpen als mini’s zes wedstrijdjes van 15 minuten doorlopende tijd (“vuile tijd”) volgens het volgende schema gespeeld:
team A vs team B
team B vs team C
team C vs team A
team B vs team A
team C vs team B
team A vs team C

Bij de indeling van de bezoekende clubs geldt het volgende uitgangspunt:
– bij toernooitjes “vroeg” op de dag, komt de club met de kortste reisafstand op plaats B;
– bij toernooitjes “laat” op de dag, komt de club met de langste reisafstand op plaats B;
– bij toernooitjes “midden” op de dag en/of bij min of meer gelijke reisafstanden, worden clubs bij toerbeurt op plaatsen B en C ingedeeld,

Indien slechts twee clubs zijn ingedeeld, spelen zowel welpen als mini’s vier perioden van 15 minuten doorlopende tijd (“vuile tijd”).

Indien twee welpenteams en drie miniteams zijn ingedeeld, spelen de welpen vier perioden van 15 minuten doorlopende tijd (“vuile tijd”) en de mini’s zoals gebruikelijk. Dat gaat dan als volgt:
– 1e blok 15 minuten: welpen periode 1 mini’s A vs B
– 2e blok 15 minuten: welpen periode 2 mini’s B vs C
– 3e blok 15 minuten: mini’s C vs A (welpen pauze)
– 4e blok 15 minuten: welpen periode 3 mini’s B vs A
– 5e blok 15 minuten: welpen periode 4 mini’s C vs B
– 6e blok 15 minuten: mini’s A vs C (welpen klaar)

Indien twee miniteams en drie welpenteams zijn ingedeeld, spelen de mini’s perioden van 15 minuten doorlopende tijd (“vuile tijd”) en de welpen zoals gebruikelijk. Dat gaat dan als volgt:
– 1e blok 15 minuten: mini’s periode 1 welpen A vs B
– 2e blok 15 minuten: mini’s periode 2 welpen B vs C
– 3e blok 15 minuten: welpen C vs A (mini’s pauze)
– 4e blok 15 minuten: mini’s periode 3 welpen B vs A
– 5e blok 15 minuten: mini’s periode 4 welpen C vs B
– 6e blok 15 minuten: welpen A vs C (mini’s klaar)

Leeftijdsbepaling welpen en mini’s seizoen 2010-2011
a. Bij de welpen mogen junioren uitkomen geboren in 2001 (U10) of later.
b. Bij de welpen mogen tevens junioren uitkomen geboren in 2000 (U11), die in het vorige seizoen (seizoen 2009-2010) voor de eerste keer meededen bij de welpen of die dat in het huidige seizoen (seizoen 2010-2011) voor de eerste keer doen.
c. Bij de mini’s mogen junioren uitkomen geboren in 2003 (U8) of later.
d. Bij de mini’s mogen tevens junioren uitkomen geboren in 2002 (U9), die in het vorige seizoen (seizoen 2009-2010) voor de eerste keer meededen bij de mini’s of die dat in het huidige seizoen (seizoen 2010-2011) voor de eerste keer doen.

Speelveld welpen en mini’s 
a. Mini- en welpenwedstrijden worden gelijktijdig op dezelfde ijsvlakte gespeeld. Mini-ijshockey wordt in de breedte op eenderde van de ijsvlakte gespeeld. Welpenijshockey wordt in de lengte op tweederde van de ijsvlakte gespeeld.
b. Op de blauwe lijn tussen het minispeelveld en het welpenspeelveld dient een afscheiding te zijn aangebracht. Hiervoor gelden de volgende criteria:
– de afscheiding dient een over het ijs glijdende puck tegen te houden;
– de afscheiding dient zodanig geconstrueerd te zijn dat het verschuiven wordt beperkt;
– aan de afscheiding mogen geen uitstekende onderdelen zitten die de veiligheid van mini’s en welpen in gevaar kunnen brengen.
c. De competitiecommissie behoudt het recht een afscheiding om veiligheidsredenen te verbieden.
d. In het minispeelveld dienen op het ijs tegen de reguliere boarding aan de korte zijde van de ijsbaan twee spelersbanken te worden geplaatst.
e. Welpen maken gebruik van de reguliere spelersbanken.
f. Bij mini-ijshockey dient tussen de achterkant van het doel en de boarding een strook van één meter ijs open te zijn. Het midden van het doel staat op de lengte-as die het speelveld in twee gelijke helften verdeelt. Bij mini-ijshockey is het doel 130 cm breed en 90 cm hoog binnenkant paal gemeten.
g. Bij welpenijshockey wordt op een fictieve doellijn op vier meter van de op de blauwe lijn geplaatste afscheiding één van de doelen geplaatst. Het andere doel wordt op de reguliere plaats op de reguliere doellijn geplaatst. Het midden van de doelen staat op de lengte-as die het speelveld in twee gelijke helften verdeelt. Bij welpenijshockey worden reguliere ijshockeydoelen gebruikt.

Teamsamenstelling welpen en mini’s 
a. Gedurende het spel mogen van een miniteam niet meer dan vijf spelers – vier veldspelers en één doelverdediger – zich tegelijk op het speelveld bevinden.
b. Gedurende het spel mogen van een welpenteam niet meer dan zes spelers – vijf veldspelers en één doelverdediger – zich tegelijk op het speelveld bevinden.

Wisselsignaal welpen en mini’s 
Om de 90 seconden klinkt een wisselsignaal. Indien binnen 15 seconden voor het verstrijken van de 90 seconden een spelonderbreking plaatsvindt, dient het wisselsignaal direct te klinken. 10 Seconden na het wisselsignaal wordt een face-off genomen op de fictieve middenlijn van het speelveld.

Straffen welpen en mini’s
a. In het geval van overtreding van de spelregels is bij mini’s het volgende van toepassing:
– een bestrafte mini wordt naar de spelersbank verwezen;
– de teamleiding dient aan de bestrafte speler uit te leggen waarvoor de straf is opgelegd;
– het team van de bestrafte speler speelt in numerieke minderheid;
– wanneer een tegendoelpunt wordt gescoord mag de speler weer deelnemen aan het spel;
– de straf geldt voor de lopende shift (= de speeltijd tussen twee wisselsignalen).
b. In het geval van overtreding van de spelregels is bij welpen, met uitzondering van de situatie zoals in lid c beschreven, het volgende van toepassing:
– de bestrafte welp wordt naar de strafbank verwezen;
– de straf geldt voor de lopende shift (= de speeltijd tussen twee wisselsignalen);
– het team van de bestrafte speler speelt in numerieke minderheid;
– wanneer een tegendoelpunt wordt gescoord, mag de speler weer deelnemen aan het spel;
– de teamleiding dient na afloop van de straf aan de betreffende speler uit te leggen waarvoor de straf werd opgelegd.
c. Indien een welp binnen 15 seconden voor het einde van een shift of tijdens het wisselen wordt bestraft, is het volgende van toepassing:
– de bestrafte welp wordt naar de strafbank verwezen;
– de straf geldt voor de komende shift (= de speeltijd tussen twee spelerswissels);
– het team van de bestrafte speler speelt op normale sterkte (de straf van de welp wordt dus een persoonlijke straf);
– aangezien er geen numerieke minderheid door de straf ontstaat, blijft de speler op de strafbank wanneer een tegendoelpunt wordt gescoord;
– de teamleiding dient na afloop van de straf aan de betreffende speler uit te leggen waarvoor de straf werd opgelegd.
d. Bij mini’s en welpen worden straffen niet op het scorebord vermeld.

Overige afwijkende spelregels welpen en mini’s
a. Bij mini’s en welpen zijn bodychecks niet toegestaan. Een bodycheck wordt bestraft zoals beschreven onder Straffen welpen en mini’s.
b. Bij mini’s en welpen zijn slapshots niet toegestaan. In het geval van een slapshot fluit de scheidsrechter af en legt hij de betreffende speler uit dat een slapshot niet is toegestaan. Indien dezelfde speler voor de tweede keer in de wedstrijd een slapshot geeft, wordt dat bestraft zoals beschreven onder Straffen welpen en mini’s.
c. Bij mini’s en welpen zijn de icing- en off-side-spelregel niet van toepassing.
d. Bij mini’s en welpen worden de face-offs bij aanvang van de wedstrijd, bij aanvang van een periode, na een wissel en na een doelpunt, genomen op de denkbeeldige middellijn.
e. Indien bij mini’s en welpen de scheidsrechter affluit omdat de doelverdediger de puck vasthoudt, wordt het spel hervat doordat de scheidsrechter de puck (over het ijs) in één van de twee hoeken aan de korte zijde van het betreffende doel werpt.
f. Bij mini’s worden doelpunten niet bijgehouden op het scorebord.

NB
Ook bij mini’s en welpen moeten de doelverdedigers worden aangespoord om binnen drie seconden de puck zelf weer in het spel te brengen.