Het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF gaat uit van de per 25 september 2021 geldende landelijke maatregelen.

Specifiek voor sport heeft Rijksoverheid een pagina voor Veelgestelde Vragen opgesteld (FAQ).

DISCLAIMER: DIT PROTOCOL IS NOG IN ONTWIKKELING EN IS GEBASEERD OP DE KENNIS VAN NU. DE KOMENDE DAGEN KUNNEN NOG AANPASSINGEN VOLGEN (OP BASIS VAN AANWIJZINGSBRIEF RIJKSOVERHEID EN DE DAARUIT VOLGENDE NOODVERORDENINGEN).

Ga voor meer informatie naar : nocnsf.nl/sportprotocol

protocol-verantwoord-sporten-v29092021